ข้อมูล หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม (บ้านโฮจิมินห์)

หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปีพ.ศ. 2467–2474 ซึ่งประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้ใช้ชีวิตอยู่นานถึง 7 ปี ตลอดระยะเวลา 7 ปี ได้ใช้บ้านพักแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับติดต่อ ประสานงานวางแผน และเคลื่อนไหวในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติ จึงถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกอบกู้อิสรภาพ ให้แก่ประเทศเวียดนาม โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสำเร็จ

ประวัติความเป็นมา

บ้านของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณหน้าบ้านมีต้นมะพร้าว บริเวณโดยรอบได้ปลูกต้นหมาก และต้นไม้ไผ่เป็นอาณาเขต ตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม ปัจจุบันมีชาวเวียดนามที่อพยพมาไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และสงครามเวียดนามประมาณ 130 หลังคาเรือน โดยหมู่บ้านนี้อยู่ในความดูแลของ ม.มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม

หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม(บ้านโฮจิมินห์) ในปัจจุบัน

ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ ยังคงรักษาสภาพเดิมอยู่ เพียงแต่บ้านที่พักอาศัยได้ทรุดโทรมลงบ้าง และเนื่องด้วยความสำคัญของสถานที่ ซึ่งทางจังหวัดนครพนมถือเป็นคุณูปการสำคัญ จึงจัดตั้งหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนามขึ้นที่หมู่บ้านนาจอก อ.เมือง จ.นครพนม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ มิตรภาพไทย- เวียดนาม เพื่อส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวใน จ.นครพนม         หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนามมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ภายในมีพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักศึกษาและนักท่องเที่ยว รวมถึงสำนักงานประสานงานนักศึกษาไทยที่ไปเวียดนาม นอกจากนี้บริเวณริมถนนยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารเวียดนามขายอีกด้วย

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: